P1030054.jpg

這堂課的設計靈感來自宮崎駿的的作品
《 霍爾的移動城堡 》(ハウルの動く城)

20150926154401.jpg

對於國小的孩子來說
這片的故事略為晦澀難懂
因此,課堂的主軸並不放在故事內容上
而是以" 移動城堡 "的造型為核心
電影裡的城堡打破了普羅大眾對城堡的認知
它不一定要很華麗
它有可能會魔法、會走路、甚至走起路來搖搖晃晃的
透過這堂課,讓孩子們運用想像力來創造屬於自己的移動城堡

孩子們拿到奇異筆開始畫的時候
光是看他們從無到有的過程
我就覺得棒呆了
每個孩子創作出的作品幾乎都是不一樣的
很喜歡看到孩子,透過作品展現自信
大家一起來看看孩子們精彩的畫作吧

P1030059.jpg

P1030061.jpg

P1030062.jpg

P1030063.jpg

P1030064.jpg

P1030065.jpg

P1030066.jpg

P1030067.jpg

P1030068.jpg

P1030070.jpg

P1030071.jpg

P1030072.jpg

P1030073.jpg

P1030076.jpg

P1030078.jpg

P1030079.jpg

P1030080.jpg

P1030081.jpg

 

P1030083.jpg

P1030084.jpg

P1030085.jpg

 

P1030087.jpg

P1030088.jpg

P1030089.jpg

P1030090.jpg

P1030094.jpg

P1030095.jpg

P1030096.jpg

P1030097.jpg

P1030306.jpg

 

P1030309.jpg

P1030310.jpg

P1030313.jpg

P1030314.jpg

P1030315.jpg

P1030316.jpg

P1030317.jpg

P1030318.jpg

P1030319.jpg

P1030320.jpg

P1030321.jpg

P1030322.jpg

P1030324.jpg

P1030327.jpg

P1020733.jpg

P1020734.jpg

P1020735.jpg

P1020736.jpg

P1030044.jpg

P1030046.jpg

P1030047.jpg

 

 

P1030055.jpg

P1030347.jpg

P1030348.jpg

P1030349.jpg

P1030350.jpg

P1030351.jpg

P1030352.jpg

P1030353.jpg

P1030354.jpg

P1030356.jpg

P1030357.jpg

P1030358.jpg

P1030342.jpg

P1030345.jpg

 

P1030362.jpg

P1030365.jpg

P1030367.jpg

P1030375.jpg

P1030376.jpg

P1030510.jpg

P1030518.jpg

P1030523.jpg

P1040466.jpg

P1040790.jpg

P1040793.jpg

P1040795.jpg

P1040796.jpg

P1030330.jpg

P1030334.jpg

P1030336.jpg

創作者介紹
創作者 卡樂藝術工作室 的頭像
卡樂藝術工作室

卡樂藝術工作室

卡樂藝術工作室 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()