PA305546.jpg  
  

這週萬聖節讓小朋友來畫畫南瓜怪

幼幼班的孩子練習畫簡單的南瓜

畫個圓,中間切一半,畫條線線溜滑梯從頭溜到尾

南瓜就畫好了

飛天南瓜怪在天上飛啊飛

陸地上的景色也要大家妝點出來

大孩子們就來自己設計南瓜怪

南瓜頭配上什麼樣的身體會看起來更酷??

每個人都畫得很有意思喔~

PA305542.jpg

PA305543.jpg

PA305544.jpg

PA305545.jpg

  PA305553.jpg

PA305554.jpg

PA305555.jpg

PA315559.jpg

PA315560.jpg

PA315562.jpg

PA315563.jpg

PA315564.jpg

PA315570.jpg

PA315571.jpg

PA315572.jpg

PA315573.jpg

PB015578.jpg

PB015579.jpg

PB015580.jpg

PB015581.jpg

PB015582.jpg

PA275522.jpg

PA275523.jpg

PA275524.jpg

PA275525.jpg

PA275526.jpg

PA275527.jpg

PA275528.jpg

PA285532.jpg

PA285533.jpg

PA285534.jpg

PA285535.jpg

 PA285537.jpg

PA285538.jpg

PA285539.jpg

PA285540.jpg

PA275529.jpg

PA275530.jpg

PA275531.jpg

PA285536.jpg  

PA305547.jpg

PA305548.jpg

PA305549.jpg

PA305550.jpg

 

 

PA305551.jpg

PA305552.jpg

PA305556.jpg

PA305557.jpg

PA305558.jpg

PA315565.jpg

PA315566.jpg

PA315567.jpg

PA315568.jpg

PA315569.jpg

PA315574.jpg

PA315575.jpg

PA315576.jpg

PA315577.jpg

PB015583.jpg

PB015584.jpg

PB015585.jpg

PB015586.jpg

PB015587.jpg  

創作者介紹
創作者 卡樂藝術工作室 的頭像
卡樂藝術工作室

卡樂藝術工作室

卡樂藝術工作室 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()