PB173995.jpg  

這堂課畫的主角是廟會常出現的舞獅

在上學期也畫過類似的題材,孩子們的作品都很漂亮

於是這學期再來畫一次獅子,而主角從真實的獅子,變成人們製作彩繪的獅子

這麼一來在臉部的描繪及身體上能發揮創意的自由度就提昇了許多了~

而舞獅會出現的場景也不侷限在祭祀的活動中

讓孩子們自由的去發揮創意,把它放在想放的地方

不過令我意外的是

當我在課堂裡問孩子們:「你們看到舞獅的時候,都是在什麼地方啊?」

竟然有許多孩子都舉手回答:「在學校裏。」

或許這些我們所熟悉甚至覺得理所當然的文化

正一點一點的被這座城市所遺忘

PB173960.jpg

 PB173961.jpg

 PB173962.jpg

 PB173963.jpg

 PB173964.jpg

 PB173965.jpg

 PB173966.jpg

 PB173967.jpg

 PB173968.jpg

 PB173969.jpg

 PB173972.jpg

 PB173973.jpg

 PB173974.jpg

 PB173977.jpg

 PB173978.jpg

 PB173979.jpg

 PB173980.jpg

 PB173982.jpg

 PB173983.jpg

 PB173984.jpg

 PB173985.jpg

 PB173986.jpg

 PB173987.jpg

 PB173990.jpg

 PB173992.jpg

 PB173993.jpg

  PB173996.jpg

  PB173999.jpg

 PB174000.jpg

 PB174001.jpg

 PB174002.jpg

 PB174003.jpg

 PB174004.jpg

 PB174005.jpg

  PB174007.jpg

 PB174008.jpg

 PB174009.jpg

 PB174010.jpg

 PB174011.jpg

 PB174012.jpg

 PB244076.jpg

 PB244078.jpg

 PB244079.jpg

 PB244080.jpg

 PB244081.jpg

 PB244082.jpg

 PB244084.jpg

 PB244085.jpg PB244086.jpg PB244087.jpg

PB244088.jpg

 PB244089.jpg

 PB244090.jpg

 PB244092.jpg

 PB244093.jpg

 PB244094.jpg

 PB244095.jpg

  PB244097.jpg

 PB244098.jpg

 PB244099.jpg

 PB244100.jpg

 PB244101.jpg

 PB244103.jpg

 PB244104.jpg PB244105.jpg PB244106.jpg

PB244107.jpg

 PB244108.jpg

 PB244109.jpg

 PB244110.jpg

 PB244111.jpg

 PB244112.jpg PB244113.jpg PB244118.jpg PB244122.jpg PB244125.jpg PB244130.jpg PB244135.jpg PB244147.jpg PB244151.jpg PB244156.jpg PB244159.jpg PB244166.jpg PB244169.jpg

 PB244173.jpg

 PB244178.jpg

 PB244180.jpg

 PB244182.jpg

 PB244188.jpg

 PB244142.jpg

 PB244139.jpg

  PB244192.jpg  

創作者介紹
創作者 卡樂藝術工作室 的頭像
卡樂藝術工作室

卡樂藝術工作室

卡樂藝術工作室 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()