P9292757.jpg  

這堂課以大家都耳熟能詳的童話故事「格列佛遊記」作為課程重點

由於班上大多都是一、二年級的學生,很多孩子都沒聽過這個故事

於是我帶了繪本去,看著書上的的圖片跟大家講解這個故事的內容,

孩子們聽故事的時候都全神貫注聽的津津有味的,他們的歡笑聲無疑給了我最大的鼓勵

而這堂課重點就是以聽完故事後將故事中自己印象最深刻的部份畫出來

 

將心中想像的樣貌創造出來的能力,是開啟創意發想很重要的部份

常常我們會有一個特殊的念頭或想法萌生,但實行時會發現並不如當初所想的那麼簡單

這是因為想法僅只單純是啟發,必須有步驟有規劃的的去逐步實行

講故事的時候,我儘可能帶入肢體語言,聲音的大小強弱也不盡相同,這是孩子在創作前能獲得的養分

在創作時,我將步驟清楚的規畫出來,讓孩子有計畫的去實行,最終才能完成一件作品

剛開始先讓孩子去發想格列佛的造型、樣貌、職業,這不一定要和故事裡的一樣,他們可以自己去創造角色。

接著每個人想好自己要畫的場景,去選擇適合紙張的顏色,等背景畫好之後,就可以將原先畫的主角放到紙張上

物件排列的過程中,也是訓練構圖的一環,透過這樣有規劃的引導下,讓他們慢慢的去適應怎麼將自己的想法表現出來

讓我們看看孩子們所畫的作品吧~

P9292747.jpg

 P9292748.jpg P9292750.jpg P9292752.jpg

P9292753.jpg P9292755.jpg P9292756.jpg P9292758.jpg P9292760.jpg

P9292761.jpg

P9292762.jpg

P9292764.jpg

P9292767.jpg

P9292768.jpg

P9292770.jpg

P9292771.jpg

 

P9292772.jpg

 P9292775.jpg

 P9292776.jpg

 P9292777.jpg

 P9292779.jpg

 P9292780.jpg

 P9292781.jpg

 P9292782.jpg

 P9292783.jpg

 P9292784.jpg

 P9292785.jpg

 P9292787.jpg

 P9292789.jpg

 P9292790.jpg

 P9292791.jpg

 P9292794.jpg

 P9292795.jpg P9292796.jpg P9292797.jpg

P9292798.jpg P9292801.jpg P9292802.jpg

 P9292805.jpg

 P9292807.jpg

 P9292808.jpg

 P9292809.jpg

 P9292811.jpg P9292813.jpg P9292815.jpg

P9292818.jpg

P9292820.jpg

 

P9292821.jpg

 P9292823.jpg P9292824.jpg P9292825.jpg P9292827.jpg P9292829.jpg

P9292831.jpg

P9292832.jpg

 P9292834.jpg

 P9292835.jpg

 P9292836.jpg

 P9292837.jpg

 P9292838.jpg

 PA062932.jpg

 PA062936.jpg

 PA062937.jpg

 PA062939.jpg

 PA062940.jpg

PA062941.jpg

 PA062942.jpg

 PA062943.jpg

 PA062944.jpg

 PA062945.jpg

 PA062950.jpg

 PA062951.jpg

 PA062952.jpg

 PA062953.jpg

 PA062954.jpg

 PA062955.jpg

 PA062956.jpg

 PA062957.jpg PA062959.jpg PA062960.jpg

PA062961.jpg

 PA062962.jpg

 PA062964.jpg

 PA062965.jpg

 PA062966.jpg PA062967.jpg PA062968.jpg

PA062969.jpg

 PA062970.jpg

 PA062971.jpg 

 PA062974.jpg

PA062976.jpg

 PA062982.jpg PA062983.jpg PA062986.jpg PA062988.jpg PA062990.jpg PA062993.jpg PA062994.jpg PA062995.jpg

PA062997.jpg PA063000.jpg PA063002.jpg PA063003.jpg PA063007.jpg PA063009.jpg PA063012.jpg PA063013.jpg PA063016.jpg PA063017.jpg    

PA063018.jpg  

創作者介紹
創作者 卡樂藝術工作室 的頭像
卡樂藝術工作室

卡樂藝術工作室

卡樂藝術工作室 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()